Get Adobe Flash player

 

Brojanje vekni hleba u tunelskim pećima

Jednostavno i dobro rešenje za nadzor i evidenciju procesa pečenja hleba u pekarama!

Ugradnja sistema za brojanje vekni obezbeđuje :

  • Pouzdan nadzor i memorisanje broja proizvedenih vekni
  • Evidenciju o ukupnom broju i broju vekni po vrstama hleba (beli, crni, graham…)
  • Centralnu evidenciju na PC računaru kod tehnologa

Brojanje 2

Brojanje 1

Podaci o ukupnom broju vekni i o broju po vrstama prenose se na PC računar kod tehnologa ili na računarsku mrežu pekare, gde se arhiviraju, tako da se dobijaju izveštaji o broju proizvedenih vekni na nivou smene, nedelje, meseca, godine ili korisnički odabranog vremenskog perioda.

Sistem se može proširiti i na druge funkcije (merenje temperatura i drugih veličina u tunelu, na primer), dodavanjem odgovarajućih modula i proširenjem programske podrške. Moguće je mrežom komercijalne mobilne telefonije (SMS porukama) prenositi izveštaje rukovodiocu pekare ili drugim zaduženim licima.

SCADA – ekrani na PC-u gde se broj vekni beleži po redovima i vrstama hleba. Takođe imamo ekran sa arhivom gde se za željeni datum može videti broj vekni svake vrste.


 

Regulacija temperature u etažnim pećima za pečenje hleba i sitnih peciva

Jednostavno i kvalitetno rešenje za pekare!
Ekonomski efekti:

• Znatno ujednačeniji kvalitet hleba i peciva i smanjenje škarta zbog preciznije termoregulacije
• Smanjenje troškova pečenja – ušteda električne energije zbog izbegavanja premašenja zadate temperature i tačnijeg održavanja temperature tokom procesa pečenja
• Smanjenje troškova održavanja – produženje radnog veka grejača, zbog zamene klasične tehnike (releja i kontaktora) poluprovodničkim (solid state) relejima veoma dugog radnog veka

Tehničke pogodnosti:

Precizno zadavanje i održavanje temperature u etažnoj peći prema tehnološki zadatim vrednostima za svaku etažu i svaku grupu grejača pojedinačno.


 

Upravljanje procesom pripreme i pečenja hleba i peciva u postojećim tunelskim pećima

Jednostavno i cenovno veoma povoljno rešenje za pekare!

• Precizno održavanje temperature i vlage u fermentacionoj i intermedijalnoj komori i temperature vazduha iza gorionika, prema zadatim vrednostima
• Upravljanje radom (brzinom) pogona fermentacione komore (uz zadavanje vremena fermentacije)
• Upravljanje brzinom rada (pogona) žičane trake tunelske peći
• Ušteda energije (gasa ili tečnog goriva) zbog eliminacije premašenja zadatih vrednosti temperature
• Pečenje u skladu sa tehnološki zadatim dijagramom, tako da se dobija optimalno pečenje uz ulaganje minimalne energije
• Stalni prikaz trenutnih i zadatih vrednosti temperature i vlage u fermentacionoj komori i trenutnih vrednosti temperature u zonama pečenja
• Samopodešavanje parametara – sistem neprekidno vrši korekciju sopstvenih parametara, što daje maksimalnu tačnost održavanja zadate temperature pečenja
• Mogućnost upravljanja gorionicima vodećih svetskih proizvođača (Weishaupt, Saacke, Fujitsu, itd )
• Mogućnost nadogradnje sistema i proširenja i na automatizaciju drugih funkcija kod tunelske peći (regulacija klapni, krajnji prekidači za položaj mosta, itd … )
• Mogućnost povezivanja sa informacionim sistemom pekare (Ethernet ili neka druga mreža po izboru) i slanja poruka o zadatim i izmerenim parametrima procesa zaduženim licima pomoću mreže mobilne telefonije.


 

Upravljanje procesom merenja i mešanja

• Precizno odredivanje mase ulaznih komponenti prema zadatoj recepturi
• Potpuno automatizovan simultani rad više šaržnih vaga u procesu
• Programsko kreiranje receptura tako da se zadovolji procentualni sastav belančevina, masti i ugljenih hidrata u finalnoj mešavini, a da cena mešavine bude najniža (program OPTIMIX-3 u upravljačkom paketu)
• Automatsko merenje i doziranje u mešalicu
• Prikaz trenutne mase odvage za svaku od komponenti i kumulativne mase šarži
• Cifarski i grafički prikaz odvijanja procesa na ekranu PC računara u realnom vremenu
• Automatsko kreiranje smenskih, dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o proizvedenim šaržama
• Komunikacija sa drugim PC računarima u fabrici putem standardne računarske mreže
• Frekventna regulacija, električna i mehanička zaštita izuzimača u tekućem radu – produženje radnog veka
• Potpuno isključenje eventualnih grešaka operatera u procesu odredjivanja mase komponenti i vremena mešanja
• Veća konkurentnost finalnog proizvoda i jeftinija proizvodnja – znatno bolji kvalitet dobijene mešavine.


 

Pekara „AS“

 

U pekari „AS“ uspešno realizovan projekat brojanja vekni hleba na izlazu iz pekarske peći. Instalirani sistem omogućava brojenje razlićitih vrsta hleba sa trajnim zapisom parametara procesa. Obezbeđen je:

1. Pouzdan nadzor i memorisanje broja proizvedenih vekni.
2. Evidencija o ukupnom broju i broju vekni po vrstama hleba (beli, crni, graham…).
3. Centralna evidenciju na PC računaru kod tehnologa.
4. Podaci o ukupnom broju vekni i o broju po vrstama prenose se na PC računar kod tehnologa ili na računarsku mrežu pekare, gde se arhiviraju, tako da se dobijaju izveštaji o broju proizvedenih vekni na nivou smene, nedelje, meseca, godine ili korisnički odabranog vremenskog perioda.
5. Sistem se može proširiti i na druge funkcije (na primer za merenje temperatura i drugih veličina u tunelu), dodavanjem odgovarajućih modula i proširenjem programske podrške. Moguće je mrežom komercijalne mobilne telefonije (SMS porukama) prenositi izveštaje rukovodiocu pekare ili drugim zaduženim licima. Preko SCADA – ekrana na PC-u beleži se broj vekni po redovima i vrstama hleba, što omogućava izuzetno pregledno kontinualno praćenje i nadzor sistema uz mogućnost izbora odgovarajućih parametara. Takođe na ekranu sa arhivom se za željeni datum može videti broj vekni svake vrste.

6. Proširenje postojećeg sistema za brojanje vekni na tri tunelske peći. Uveden sistem akvizicije vlaga i temperature na mostovima , kiblama i fermentacionim komorama kao i praćenje broja i sume odvaga sa vaga. Omogućen nadzor, arhiviranje i štampanje ovih dijagrama i parametara u skladu sa zahtevima HCCP-a.

AS 4

AS 5

AS 1

AS 2

AS 3


 

Pekara „Kakadu“

 

U pekari „Kakadu“ uspešno realizovan projekat brojanja vekni hleba na izlazu iz pekarske peći. Instalirani sistem omogućava brojenje različitih vrsta hleba sa trajnim zapisom parametara procesa. Obezbeđen je:

1. Pouzdan nadzor i memorisanje broja proizvedenih vekni.
2. Evidencija o ukupnom broju i broju vekni po vrstama hleba (beli, crni, graham…).
3. Centralna evidenciju na PC računaru kod tehnologa.
4. Podaci o ukupnom broju vekni i o broju po vrstama prenose se na PC računar kod tehnologa ili na računarsku mrežu pekare, gde se arhiviraju, tako da se dobijaju izveštaji o broju proizvedenih vekni na nivou smene, nedelje, meseca, godine ili korisnički odabranog vremenskog perioda.
5. Sistem se može proširiti i na druge funkcije (na primer za merenje temperatura i drugih veličina u tunelu), dodavanjem odgovarajućih modula i proširenjem programske podrške. Moguće je mrežom komercijalne mobilne telefonije (SMS porukama) prenositi izveštaje rukovodiocu pekare ili drugim zaduženim licima. Preko SCADA – ekrana na PC-u beleži se broj vekni po redovima i vrstama hleba, što omogućava izuzetno pregledno kontinuirano praćenje i nadzor sistema uz mogućnost izbora odgovarajućih parametara. Takođe na ekranu sa arhivom se za željeni datum može videti broj vekni svake vrste.

pekara-kakadu-01_v

pekara-kakadu-02_v

pekara-kakadu-03_v

pekara-kakadu-04_v

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Galerija

SlikaZaSajt mp-automatizacija-podaci mp-automatizacija-pib kosnogrloslika1

Скорашњи коментари

    Архиве